Taylor Howard 

Class: Fr.   
Hometown: Mokane, Mo. 
High School: South Callaway